Základný balík dokumentácie ochrany pred požiarmi obsahuje:

  • Požiarne poplachové smernice

  • Požiarny poriadok

  • Pokyny pre ohlasovňu požiarov

  • Pokyny pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

  • Po dohode vieme zabezpečiť vypracovanie plánu požiarnej bezpečnosti stavieb.