Revízie vyhradených technických zariadení

Vieme pre Vás zabezpečiť revízie vyhradených zariadený ako aj školenia obsluhy týchto zariadení:

  • Vyhradených technických zariadení Tlakových

  • Vyhradených technických zariadení Plynových

  • Vyhradených technických zariadení Elektrických

  • Vyhradených technických zariadení Zdvíhacích