Komplexná starostlivosť o BOZP zahŕňa:

  • Zákonné školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • Základný balík dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • Vytvorenie dokumentácie podľa potrieb zákazníka

  • Evidencia kontrol vyhradených technických zariadení

  • Revidovanie a úprava dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • Pravidelné kontroly BOZP

  • Audity BOZP

  • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • Zastupovanie pri kontrole štátnych inštitúcií (Inšpektorát práce)