Zákonné (vstupné) oboznamovanie s BOZP:

Toto školenie musí absolvovať každý zamestnanec, a to najmä:

 • Pri prijatí do zamestnania, a to pred nástupom na prácu

 • Pri zmene pracovnej pozície

 • Pri zmene pracovnej technológie alebo pracovného postupu

 • Pri zaradení na nové pracovisko

 • Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov

Zákonné (vstupné) oboznamovanie vedúcich zamestnancov s BOZP

Toto školenie musí absolvovať každý vedúci zamestnanec, a to najmä:

 • Pri prijatí do zamestnania, a to pred nástupom na prácu

 • Pri zmene pracovnej pozície

 • Pri zmene pracovnej technológie alebo pracovného postupu

 • Pri zaradení na nové pracovisko

 • Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov

Oboznamovanie pre zamestnancov pracujúcich vo výškach

Toto školenie musí absolvovať každý zamestnanec, a to najmä:

 • Pred začatím práce vo výške

 • Pred začatím práce nad voľnou hĺbkou

 • Pravidelne no minimálne raz za 12 mesiacov

Oboznamovanie pre vodičov motorových vozidiel (referentov)

Toto školenie musí absolvovať každý zamestnanec, ktorý vedie alebo bude viesť firemné motorové vozidlo, a to najmä:

 • Pri prijatí do zamestnania, a to pred nástupom na prácu

 • Pri zmene pracovnej pozície

 • Pri zaradení na nové pracovisko

 • Pravidelne no minimálne raz za 24 mesiacov